Ürün Özellikleri

Opencart Sitelerinde ya da Panelde yer alan stok kart tanımlarında eğer ürün özelliği yollanmak istenirse bu servis ile yollayabilecek olduğunuz özellik gruplarını ve özellikleri listeyebilirsiniz.

Servis Adresleri

Opencart Siteleri
TEY API Sistemi

Her bir özellik gruplanarak listelenir. Bu yüzden json içerisinde hem grup bilgisi hem de ona bağlı özellik listesi yer almaktadır.

Örnek Servis Cevabı
{
 "UrunOzellikleri": [
  {
   "OzellikGrupID": "1",
   "OzellikGrupAdi": "Donanım Bilgileri",
   "OzellikListesi": [
    {
     "OzellikID": "1",
     "OzellikAdi": "İşlemci"
    },
    {
     "OzellikID": "2",
     "OzellikAdi": "RAM"
    }
   ]
  },
  {
   "OzellikGrupID": "2",
   "OzellikGrupAdi": "Yazılım Bilgileri",
   "OzellikListesi": [
    {
     "OzellikID": "3",
     "OzellikAdi": "İşletim Sistemi"
    },
    {
     "OzellikID": "4",
     "OzellikAdi": "Ofis Uygulamaları"
    }
   ]
  }
 ]
}
Parametre Açıklama
OzellikGrupID Özelliğin ID değeridir. Ürün ekleme sırasında bu alanın yollanması gerekmektedir.
OzellikGrupAdi Özellik Grubunun Adıdır. Ürün yollamada zorunlu değildir.
OzellikID Yukarıda belirtilen gruba ait özelliğin ID değeridir. Üyün yollanırken eğer özellik yazıldıysa bu alan zorunludur.
OzellikAdi Belirtilen özellik grubunun altındaki özellik adıdır. Ürün yollarken gerekli değildir.