Sipariş Servisi

Site üzerinden verilen siparişleri listelemek için kullanılan servistir.

Servis Adresleri

Opencart Siteleri
TEY API Sistemi
Parametreler
Parametre Adı Açıklama
baslangicTarihi Listeleme yapılacak başlangıç tarihi. Eğer değer girilmezse sitenizdeki parametre değerini kullanır ve parametrede belirtilen değer kadar öncesinden günün tarihine kadar listeleme yapar. y-m-d biçiminde değer girilmelidir.
bitisTarihi Listelemede tarih aralığı kullanılacaksa bu parametre girilmeilidir. y-m-d biçiminde gönderilmelidir.
siparisID ID değeri bilinen tek bir siparişin detaylarına ulaşmak için kullanılabilir.
sayi Listelenmek istenen siparişin miktarını gösterir. Boş girilmesi durumunda varsayılan olarak 10 ile sınırlandırılmıştır.
Örnek Servis Cevabı (Herhangi bir parametre yollanmadan)
{
 "Siparisler": [  
  {
   "SiparisID": 1,
   "SiparisTarihi": "2021-01-27 04:12:57",
   "MusteriAdi": "Deneme",
   "MusteriSoyadi": "Kullanıcısı",
   "MusteriTelefonu": "555555",
   "MusteriEPosta": "deneme@deneme.com",
   "SiparisNotu": "Lütfen paketlemeye dikkat edin. ",
   "OdemeTuru": "Kapıda Ödeme",
   "KargoBedeli": 5,
   "SiparisToplami": 132.5,
   "FaturaBilgileri": {
    "SirketAdi": "TEY Bilişim",
    "FaturaAdresi": "Pazaryeri Mh. 411. Sk. No:16/4",
    "FaturaAdresiIlce": "Fethiye",
    "FaturaAdresiIl": "Muğla",
    "FaturaAdresiPK": "48300",
    "VergiDairesi": "Fethiye",
    "VergiNumarasi": "123456"
   },
   "TeslimatBilgileri": {
    "AliciAdi": "Deneme",
    "AliciSoyadi": "Kullanıcısı",
    "AliciSirketAdi": "TEY Bilişim",
    "AliciAdres": "Pazaryeri Mh. 411. Sk. No:16/4 Pazaryeri Mh. 411. Sk. No:16/4",
    "AliciAdresIlce": "Fethiye",
    "AliciAdresIl": "Muğla",
    "AliciAdresPK": "48300"
   },
   "Urunler": [
    {
     "UrunID": "14",
     "UrunKodu": "STK001",
     "UrunBarkodu": "123456789",
     "UrunAdi": "Deneme Ürünü",
     "UrunMiktari": 5,
     "UrunSatisFiyati": 25.5,
     "UrunKDV": 0,
     "UrunTutari": 127.5
    }
   ]
  }
 ]
}
Parametre Açıklama
SiparisID Siparişin ID alanıdır. Tek bir sipariş listelenmesi durumunda bu alan gereklidir.
SiparisTarihi Ödemesi tamamlanan siparişin ilk oluşturulduğu tarihtir.
MusteriAdi Siparişi oluşturan müşterinin isim bilgisidir
MusteriSoyadi Siparişi oluşturan müşterinin soy isim bilgisidir
MusteriTelefonu Siparişi oluşturan müşterinin telefon bilgisidir
MusteriEPosta Siparişi oluşturan müşterinin elektronik posta adres bilgisidir
SiparisNotu Müşteri tarafından siparişe eklenen nottur.
OdemeTuru Sipariş oluşturulurken kullanılan ödeme türüdür.
KargoBedeli Ücretsiz kargo tutarını aşamayan siparişlerde sistem tarafından belirtilen kargo ücretidir.
SiparisToplami Kargo ve KDV dahil siparişin toplam tutarıdır.
FaturaBilgileri Muhasebesel olarak oluşturulacak fatura için fatura bilgileridir.
TeslimatBilgileri Kargoya verilecek olan siparişin alıcısına ait bilgilerdir. Fatura sahibi ile alıcı arasında farklılık olabilir.
Urunler Sipariş kalemlerini oluşturan ürünlerin listesidir. Satış fiyatları KDV hariç olarak verilmiştir.
Parametre Sorgu Örneği

https://api.teybilisim.com/ws_siparislistele.php?baslangicTarihi=2021-01-30&bitisTarihi=2021-01-31&sayi=5

Bu sorguda 30.01.2021 ile 31.01.2021 tarihleri arasındaki 5 tane siparişi yukarıdaki biçimde geri döndüdür.