Kategori Listesi

Opencart Sitelerinde ya da Panelde yer alan stok kategorilerinin listesini bu servis ile alabilirsiniz. Bu bilgiler ürün ekleme servisinde kullanılmaktadır.

Servis Adresleri

Opencart Siteleri
TEY API Sistemi
Örnek Servis Cevabı
[
 {
  "KategoriID": "1",
  "KategoriAdi": "Ürün Deneme Kaktegorisi",
  "KategoriUstID": "0"
 },
 {
  "KategoriID": "2",
  "KategoriAdi": "Ürün Deneme Alt Kaktegorisi",
  "KategoriUstID": "1"
 }
]
Parametre Açıklama
KategoriID Kategori ID alanıdır.
KategoriAdi Kategori Adını döndürür.
KategoriUstID Kategori en üst düzeyde ise 0; alt kategori ise bir üst kategorinin ID değeri döner.